19 ỨNG DỤNG HỮU ÍCH NÊN CÀI ĐẶT NGAY TRÊN LAPTOP VÀ SMARTPHONE


1. Tomato: Quản lý thời gian hiệu quả
2. Eyeleo: Bảo vệ mắt khi làm việc với máy tính
3. Appdetox: Cai nghiện smartphone
4. Misa: Quản lý tài chính
5. Way of life: Từ bỏ thói quen xấu
6. 21 habit: Tạo thói quen tốt
7. Clap! Phone Finder: Tìm điện thoại
8. Dropbox: Giải pháp lưu trữ tài liệu
9. Goolool: Gợi ý mix quẩn áo
10. Marvin: Trình đọc ebook tiện dụng
11. Layout: Sáng tạo với hình ảnh
12. Linkedin: Mạng lưới làm việc
13. Any.do: Ứng dụng ghi chú, nhắc việc
14. Dictionary: Ứng dụng từ điển
15. Myscript calculator: Giải toán từ chữ viết tay
16. Outlook: Email với nhiều tính năng hay
17. Evernote: Ứng dụng ghi chú
18. Duolingo: Ứng dụng học ngoại ngữ
19. 5K run: Ứng dụng chạy bộ