Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh

Để quản lý Văn bản với số lượng nhiều và khoa học cả 1 vấn đề phát sinh trong quá trình lưu trữ và tím kiếm .

File Quản lý văn bản và tìm kiếm nhanh giải quyết được vấn đề trên nhé.

Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh

Mình share lại các bạn File có chức năng tìm kiếm - Tùy chỉnh để có thể để quản lý Sản Phẩm ,Quản lý tài liệu , Quản lý tên Khách hàng ...

tất cả các nhu cầu của bạn có thể nghĩ ( nếu bạn quản lý về gì có thể tùy chỉnh để hiệu quản hơn )
Share File quản lý văn bản, tài liệu , có chức năng tìm kiếm nhanh
Giao diện : Chỉ 1 ô tìm kiếm ( quá đơn giản ) Muốn gõ cái gì vào đó thì gõ = > Vừa gõ xong bên dưới tự động lọc cho bản Văn bản và các thông tin đi kèm nhé , tất nhiên bản phải hoàn thiện cái bản bên dưới trước nhé :)

Các vấn đề có thể xảy ra :

+ Bảng được cố định để lọc các Ký tự ở CỘT A , nên khi bạn chèn cột trước cột A Text Box Lọc sẽ không chạy nhé
+ File Dùng code Visual nên mở file lên phải Embed ... ( Đồng ý cho Visual chạy )
+ Có thể tùy chỉnh mã code sau

Private Sub TextBox1_Change()
ActiveSheet.ListObjects("bang").Range.AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:="*" & [b3] & "*", Operator:=xlFilterValues
End Subvà HẾT nhé

Bạn có thể Download file tại đây

Chúc các bạn thành công