CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( CẬP NHẬT 2020 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( CẬP NHẬT 2020 )


Giảng viên: Nguyễn Biên Cương


Bạn sẽ học được gì

1.   Hiểu và lập được trọn bộ báo cáo tài chính
2.   Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết, và số liệu tổng hợp
3.   Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính
4.   Phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
5.   Xác định được tình hình tài chính, khả năng sinh lời để đưa quyết định kinh doanh
6.   Nhận diện được rủi ro doanh nghiệp đã, đang và sắp đối mặt, và giảm thiểu rủi ro

😎Link Tải Khoá Học😎
 Link Xem Online:
        Phần 1: Tại đây
        Phần 2: Tại đây
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
Phần 1: Tại đây
Phần 2: Tại đây
To Top