Theo thông tin ghi nhận từ Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, NHTW sẽ chấp hành các quy định từ Ủy ban Basel về hỗ trợ vốn cho các tài sản tiền điện tử. 

Vào thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn nhan, Sam Woods, Phó Thống đốc đã tuyên bố. Đất nước của ông sẽ là quốc gia đầu tiên áp dụng các quy tắc toàn cầu liên quan đến ngân hàng và tài sản tiền điện tử. Điều này sẽ tránh việc các ngân hàng của Anh tiếp xúc nhiều với tài sản tiền điện tử mà không có đủ vốn hỗ trợ. 

Xây dựng quy tắc chung

Các quy tắc mà Woods đề cập đến là những quy tắc do Ủy ban Quản lý Ngân hàng Basel đề xuất. Gần đây, Ủy ban đã bắt đầu xây dựng các quy định có thể trở thành tiêu chuẩn cho các ngân hàng lớn trên toàn cầu. Hơn nữa, các quy tắc này cũng bao gồm phí kỷ luật. Nó có thể cấm người cho vay tham gia vào không gian tiền điện tử.

Theo các quy tắc này, các ngân hàng lớn nắm giữ tài sản tiền điện tử cần có đủ vốn hỗ trợ so với số lượng tiền điện tử. Phó thống đốc gọi những quy tắc này là “khá hợp lý”. Ông nói rằng các ngân hàng hiện tại không có đủ khả năng tiếp xúc với tiền điện tử. Woods nói với Reuters:

“Chúng tôi không muốn ngăn các công ty làm những việc có ý nghĩa thương mại. Nhưng chúng tôi sẽ có những quan điểm rất thận trọng về vấn đề xử lý vốn. Và nếu cần, chúng tôi sẽ là những người cấm nó. Dù có thể không chính xác hoàn toàn, nhưng chúng tôi cũng sẽ kịp thời đưa ra một số biện pháp về vốn.

Phản đối các quy tắc

Trong khi bản thân Woods đồng ý với các đề xuất của Basel, một số ngân hàng lại có quan điểm khác. Đầu tuần này, những thực thể cho vay lớn trong lĩnh vực tài chính quốc tế đã gửi một bức thư cho Ủy ban.

Quan điểm của họ thể hiện sự đối lập với các quy tắc được đề xuất. Ngoài ra, sự phản đối còn đến từ Hiệp hội Thị trường Tài chính Toàn cầu, bao gồm JP Morgan và Deutsche Bank. 

Hiện tại, thời hạn cuối cùng để hoàn thành các quy định là vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, Woods nói rằng không rõ liệu thời hạn này có thể thực hiện được hay không vì “thời gian biểu đang thay đổi”

Đây là một sự thay đổi nhỏ so với các quan điểm về tiền điện tử trước đây ở Anh. Vào mùa hè, Ngân hàng Trung ương Anh đã nhận xét rằng tiền điện tử “chỉ yêu cầu giám sát” và không cần hành động gì thêm. Khi các nhà quản lý toàn cầu xem xét các quy định về tiền điện tử , không gian vẫn còn đang trong tình trạng lấp lửng.

Bài đăng Ngân hàng Trung ương Anh tuân theo các quy tắc vận hành tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên BeInCrypto Việt Nam